Instrukcje do Panelu Hostingu MetroWeb

Zarządzanie hasłami

Jeśli chcesz zmienić hasło do konta MetroPanel i konta FTP przejdź do zakładki Konfiguracja > Ustawienia > MOJE KONTO. W sekcji "Hasło do konta FTP" domyślnie hasła nie są rozdzielone, ustalając jedno hasło działa ono zarówno dla panelu i konta głównego FTP.

Zarządzanie hasłami - rzut 01

Jeśli chcesz rozdzielić hasła do MetroPanelu i konta FTP, wybierz opcję "tak" z listy rozwijanej i wprowadź drugie hasło.

Zarządzanie hasłami - rzut 02

W sekcji "Autoryzowane adresy IP", możesz ograniczyć możliwość logowania do MetroPanelu  dla wybranych adresów IP. Po wpisaniu przynajmniej jednego adresu, możliwość logowania z innych lokalizacji nie będzie możliwa. 

Zarządzanie hasłami - rzut 03

W pozostałych ustawieniach możesz jeszcze określić czas nieaktywności, po którym nastąpi wylogowanie z MetroPanelu, użycie nowego wyglądu w CSS3 oraz język. 

Zarządzanie hasłami - rzut 04

Po wprowadzeniu ustawień kliknij opcję "Zapisz formularz".